Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:28 (mejlas 25/4)

2. Läkemedel för särskilda behov (SoU15)
Beredning
Prop. 2015/16:143
Föredragande: CEP

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
(SoU4y)
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2015/16:75
Föredragande: CM

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 april 2016 kl. 09.30

Bilagor