Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:2 (mejlas 19/10)

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg informerar om gransknings-
rapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga
förutsättningar för en hög patientsäkerhet?
(RiR 2015:12).

3. Höständringsbudget
Justering
Prop. 2015/16:2
Föredragande: AR

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 22 oktober 2015 kl. 09.30

Bilagor