Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:30 (mejlas 9/5)

2. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SoU12)
Justering
Prop. 2015/16:136 och motion
Föredragande: JS

3. Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården (SoU17)

Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:138 och motioner
Föredragande: JLS

4. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:99
Föredragande: AR

5. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:100, punkt 1
Föredragande: AR

6. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2015/16:100, punkt 2-11
Föredragande: AR

7. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2015/16:101
Föredragande: AR

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 maj 2016 kl. 08.30

Bilagor