Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-05-12 kl. 08:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-05-12 08:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:31 (mejlas 11/5)

2. Läkemedel för särskilda behov (SoU15)
Justering
Prop. 2015/16:143
Föredragande: CEP

3. Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården (SoU17)

Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:138 och motioner
Föredragande: JLS

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor