Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
om den nya ANDT-strategin

statsrådet Gabriel Wikström

2. Information från Folkhälsomyndigheten
angående
pandemivaccinavtalet

3. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:32 (mejlas 16/5)

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 maj 2016 kl. 09.30

Bilagor