Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:34 (mejlas 23/5)

2. Information från Utrikesdepartementet
Allmän information om USA

3. Information om det amerikanska sjukvårdssystemet
Jonas Brodin, Handelshögskolan

4. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-
och tobakspolitiken (SoU8)
Beredning
Skr. 2015/16:86 och motioner
Föredragande: JS

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 maj 2016 kl. 09.30

Bilagor