Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-05-26 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om högspecialiserad vård
(SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården
för patientens bästa)
Särskild utredare Måns Rosén

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:35 (mejlas 25/5)

3. Uppföljning och utvärdering
Diskussion och ev. beslut ang arbetsgrupp.
Föredragande: CM

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 juni 2016 kl. 09.30

Bilagor