Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-06-16 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Statens institutionsstyrelse, SiS
Generaldirektör Kent Ehliasson.

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:37 (mejlas 15/6)

3. Uppföljning och utvärdering
Beslut om arbetsgrupp och projekt.
Föredragande: CM

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Bemyndigande till ordföranden att justera protokollet

Bilagor