Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-11-03 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:4 (mejlas 2/11)

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (SoU2y)

Justering av yttrande till KU
Föredragande: KD

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2014 (SoU2)

Justering
Skr. 2014/15:132
Föredragande: AF

4. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SoU3)
Beredning
Prop. 2014/15:127 och motioner
Föredragande: JLS

5. Utgiftsområde 25, ang. ändring i socialtjänstlagen
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: KD

6. Mottagande av motion

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 november 2015 kl. 09.30

Bilagor