Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8
Datum och tid: 2015-11-24 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Åsa Regnér och statssekreterare Pernilla Baralt
informerar om ensamkommande flyktingbarn.

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:7 (mejlas 23/11)

3. Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)
Beredning
Prop. 2015/16:43 och motioner
Föredragande: CEP

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 1 december 2015 kl. 11.00

Bilagor