Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 09:30

Torsdag 2016-09-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet.
Sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och
inför nästa Epsco samt information om den sociala pelaren.

2. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 20 september 2016 kl. 11.00

Bilagor