Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-10-27 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)
Generaldirektör Kent Ehliasson

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:9 (mejlas 26/10)

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2015 (SoU2)
Justering
Skr. 2015/16:190 och motioner
Föredragande: CEP

4. Ett reformerat bilstöd (SoU3)
Beredning
Prop. 2016/17:4 och motioner
Föredragande: PS

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet, ev. beslut
Föredragande: AB

6. Politiken för global utveckling i genomförandet
av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beslut
Skr. 2015/16:182 och motioner
Föredragande: JLS

7. Förslag om utskottsinitiativ om frågor kring
assistentersättningen

Fortsatt behandling

8. Mottagande av motion
Fråga om att ta emot motion 2016/17:2656
av Ellen Juntti (M) från justitieutskottet.
Föredragande: CF

9. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag den 8 november 2016 kl. 11.00

Bilagor