Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:10 (mejlas 7/11)

2. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
(SoU3y)

Justering av yttrande till justitieutskottet
Skr: 2015/16:192 och motioner
Föredragande: CEP

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 10 november 2016 kl. 09.30

Bilagor