Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-10 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information om aktionsforskning från RCC Väst
Information från RCC 30 min, frågor och svar 30 min.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:11 (mejlas 9/11)

3. Ett reformerat bilstöd (SoU3)
Justering
Prop. 2016/17:4 och motioner
Föredragande: PS

4. Lagförslag i utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beslut
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 25, yrkande 1-5 och motioner
Föredragande: JLS

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 november 2016 kl. 09.30

Bilagor