Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-17 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:12 (mejlas 16/11)

2. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
(SoU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AR, JLS

3. Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter
i Sverige (SoU4)
Beredning
Prop. 2016/17:15 och motioner
Föredragande: MH

4. Lagförslag i utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner (SoU2y)
Justering av yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 25, yrkande 1–5 och motioner
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 november 2016 kl. 09.30

Bilagor