Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-11-24 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:13 (mejlas 23/11)

2. EU-information
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet
Inför Epsco 8-9 dec.

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 29 november 2016 kl. 11.00

Bilagor