Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Ordförande Kjell Asplund informerar om rapporten Etiska
bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård
och forskning (2016:1).

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:14 (mejlas 28/11)

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 6 december 2016 kl. 11.00

Bilagor