Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om förslaget
till ny hälso- och sjukvårdslag, prop. 2016/17:43.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:15 (mejlas 5/12)

3. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2015/16:2478 yrk.9 av
Cecilia Widegren m.fl. (M), 2015/16:2780 yrk.17 av Emma
Henriksson m.fl. (KD, M, C, L), 2015/16:2846 yrk.4 av Josef
Fransson m.fl. (SD) och 2016/17:152 yrk.4 av Josef Fransson m.fl.
(SD) till utbildningsutskottet.

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 december 2016 kl. 09.30

Bilagor