Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2016-12-08 kl. 16:30

Torsdag 2016-12-08 kl. 16:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2016-12-08 16:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:17

2. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
(SoU1
)
Fortsatt beredning, ev. justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AR, JLS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 januari 2017 kl. 09.30

Bilagor