Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-20 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa
Kerstin Evelius

2. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 september 2016 kl. 09.30

Bilagor