Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg presenterar rapporten
Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso-
och sjukvården, RiR 2016:29.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:19

3. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för
en jämställd framtid
(SoU4y)
Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Skr. 2016/17:10 och motioner
Föredragande: CEP

4. Inkomna EU-dokument

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 januari 2017 kl. 09.30

Bilagor