Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-01-19 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Presentation av rapporten Hittar vi hem? En kartläggning och
analys av den sociala dygnsvården för barn och unga (2016:5).
(15 min presentation, därefter frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:20

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 januari 2017 kl. 09.30

Bilagor