Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson
Socialdepartementet
Ordförandeskapets prioriteringar våren 2017.

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Utkast till rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten i de
delar som rör socialutskottet.
Beslut
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson
Socialdepartementet

3. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:22

4. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: CEP

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
- Torsdag den 2 februari 2017 kl. 09.00-12.00
Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den
statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen
personlig assistans.
- Tisdag den 14 februari 2017 kl. 11.00.

Bilagor