Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-02-02 09:00
Plats: Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.)

Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom
den statliga assistansersättningen och den kommunala
insatsen personlig assistans.

Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor