Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:26

2. Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva
läkemede
l (SoU12)
Justering
Skr. 2016/17:39
Föredragande: CEP

3. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (SoU5y)

Justering
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: MH

4. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktivet
om mänskliga vävnader och celler (SoU14)
Beredning
Prop. 2016/17:88
Föredragande: MH

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 23 februari 2017 kl. 09.30

Bilagor