Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-02-23 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Forte
Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv
och välfärd (Forte) om verksamheten och aktuella frågor.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:27

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Justering
Motioner
Föredragande: CEP

4. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktivet
om mänskliga vävnader och celler (SoU14)
Justering
Prop. 2016/17:88
Föredragande: MH

5. Äldrefrågor (SoU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CF

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Information från Migrationsverket
kl.11.00 information om frågor kring ensamkommande barn
som skadar sig själva.

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor