Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Länsstyrelsen i Stockholms län
Information om ensamkommande barn som försvinner.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:28

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor