Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Torsdag 2016-09-22 kl. 09:30

Torsdag 2016-09-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-22 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Riksrevisionen informerar om rapporten Säkra och
effektiva läkemedel (RiR 2016:9)
Riksrevisor Margareta Åberg

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:2 (mejlas 21/9)

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 29 september 2016 kl. 09.30

Bilagor