Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-03-16 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Nya apoteksutredningen
Särskilda utredaren Åsa Kullgren presenterar delbetänkandet
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:29

3. Äldrefrågor (SoU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)
Justering
Motioner
Föredragande: JLS

5. Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård (SoU15)

Beredning
Prop. 2016/17:94
Föredragande: CEP

6. Inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 23 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor