Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-03-23 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från 1177 Vårdguiden
Information om verksamheten och aktuella frågor.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Information från Nya apoteksutredningen
Särskilda utredaren Åsa Kullgren presenterar delbetänkandet
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

3. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:30

4. Folkhälsofrågor (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 28 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor