Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Presentation av rapporten Lag utan genomslag, 2017:2.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Information från SCB
Information om SCB:s undersökning av innovationer i sjukvården.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

3. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:31

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor