Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-03-30 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Kommissionen för jämlik hälsa
Presentation av delbetänkandet, SOU 2017:4.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:32

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD, AR

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 4 april 2017 kl. 11.00

Bilagor