Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-04-04 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Information om myndighetens arbete.
(Information 15 min + tid för frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:33

3. Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård (SoU15)

Justering
Prop. 2016/17:94
Föredragande: CEP

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
- Torsdag den 6 april 2017 kl. 08.30-12.00
Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar
men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens-
försörjningen i sluten vård och primärvård?
- Tisdag den 18 april 2017 kl. 11.00

Bilagor