Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-06 kl. 08:30

Torsdag 2017-04-06 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-04-06 08:30
Plats: Förstakammarsalen (RÖ 5-1:a ka.)

Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar
men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens-
försörjningen i sluten vård och primärvård?

Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 april 2017 kl. 11.00

Bilagor