Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:36

2. Folkhälsofrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 april 2017 kl. 11.00

Bilagor