Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Synskadades Riksförbund
Information om verksamheten med ledarhundar.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:37

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)
Justering
Motioner
Föredragande: KD/AR

4. Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information,
kontroll och uppföljning (SoU20)

Beredning
Prop. 2016/17:153 och motioner
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 27 april 2017 kl. 09.30

Bilagor