Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-05-04 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:39

2. Driftsformer för universitetssjukhus (SoU21)
Beredning
Prop. 2016/17:167 och motioner
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 9 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor