Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:44 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-06-01 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen
och Läkemedelsverket
Information om ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:43

3. Ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel
Fortsatt beredning angående utskottsinitiativ i frågan om
ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.
Föredragande: CEP

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 juni 2017 kl. 09.30

Bilagor