Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:47 Torsdag 2017-06-15 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:47
Datum och tid: 2017-06-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:46

2. Direktiv till en utredning om ändringar i LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 20 juni 2017

Bilagor