Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd
Generaldirektör Kristina Svartz

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:6 (mejlas 17/10)

3. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg (SoU1y)

Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beslut
Prop: 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Höständringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beslut
Prop: 2016/17:2
Föredragande: AR

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 oktober 2016 kl. 09.30

Bilagor