Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-20 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-20 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från LSS-utredningen
Särskilda utredaren Désirée Pethrus

2. Information om Allmänna arvsfonden
och Arvsfondsdelegationen

3. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:7 (mejlas 19/10)

4. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3299 yrk. 1
av Martin Kinnunen m.fl. (SD) till miljö- och jordbruksutskottet.
Föredragande: CF

5. Reseberättelse
Information och beslut
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 oktober 2016 kl. 09.00 (obs! tiden)

Bilagor