Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-10-25 kl. 09:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-10-25 09:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information om frågor kring assistansersättningen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet och
generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan

2. Information från utredningen nationell samordning för
området livsvetenskap
Särskilde utredaren Anders Lönnberg

3. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:8 (mejlas 24/10)

4. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg (SoU1y)

Justering av yttrande till finansutskottet
Prop: 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AR

5. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
(SoU3y)

Fråga om yttrande till justitieutskottet, ev. beslut
Skr: 2015/16:192 och motioner
Föredragande: CEP

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 27 oktober 2016 kl. 09.30

Bilagor