Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-14 kl. 08:30

Torsdag 2017-09-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 08:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér återrapporterar i frågan om LSS.

2. Vissa frågor om läkemedelsregistret (SoU2)
Justering
Prop. 2016/17:145 och motion
Föredragande: KD

3. Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet (SoU4)
Beredning
Skr. 2016/17:194 och motioner
Föredragande: AR

4. Utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 september 2017 kl. 11.00

Bilagor