Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. Information från Socialdepartementet m.fl.
Uppföljande information när det gäller frågan om ensamkommande barn som skadar sig själva.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:9

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 november 2017 kl. 09.30

Bilagor