Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Onsdag 2017-11-22 kl. 08:00

Onsdag 2017-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-11-22 08:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från KU:s kanslichef

2. Förslag till utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:12

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 november 2017 kl. 09.30

Bilagor