Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2017-11-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2017-11-30 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Presentation av rapporterna Löftesfri garanti? (2017:6) och Visa vägen i vården (2017:7).

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:13

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:3584 yrkande 12-13 av Roger Haddad m.fl. (L) till civilutskottet.
Föredragande: CB

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 5 december 2017 kl. 11.00

Bilagor