Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2017-12-14 kl. 09:30

Torsdag 2017-12-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2017-12-14 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)
Forskningssekreterare Helene Limén presenterar utvärderingsrapporten om samordnad individuell plan (SIP).

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:15

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Bemyndigande att justera protokollet

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 januari 2018 kl. 09.30

Bilagor