Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-01-25 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Presentation av rapporterna om Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre (PM 2017:2), Från medel till mål (2017:9) och För säkerhets skull (2017:10).

2. En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (SoU18)
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: KD

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:3778 yrkande 3 av Anders W Jonsson m.fl. (C) till justitieutskottet.
Föredragande: CB

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 30 januari 2018 kl. 10.00-13.00 (offentlig utfrågning Personlig assistans - effekter av rättsutvecklingen)

Bilagor