Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Tisdag 2018-01-30 kl. 10:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-01-30 10:00
Plats: Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.)

Öppen utfrågning: Personlig assistans – effekter av rättsutvecklingen.

Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 februari 2018 kl. 09.30

Bilagor