Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-02-01 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-02-01 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:17 och 2017/18:18

2. Socialtjänstfrågor (SoU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: CEP, EH

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3221 yrkande 18 av Cecilia Widegren m.fl. (M) till civilutskottet.
Föredragande: CB

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 6 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor